Datum:

Delen:

Is een tv-muurbeugel een armatuur?

Related Articles

 

Als je gaat Googlen op het onderwerp dan kom je erachter dat deze vraag voortdurend opkomt. Blijkbaar zijn er aan alle kanten van het probleem veel 'experts', sommigen die concluderen dat zelfs een tv een armatuur wordt zodra deze is vastgeschroefd aan een houder die aan de muur is vastgeschroefd. Wat ik op internet vond, herinnerde me er ook aan waarom webbrowsers niet de plaats zijn om juridisch onderzoek te doen. We gaan dus een antwoord vinden op deze 'nieuwe' vraag door gebruik te maken van oude principes van het vastgoedrecht.

Wanneer kun je iets beschouwen als een armatuur?

En de meest fundamentele vraag die tijdens onze zoektocht moet worden beantwoord, is: wat is onroerend goed? Vastgoed is het land en alles wat aan het land is gehecht met de bedoeling dat het permanent is. We noemen die permanente bijlagen 'armaturen'. Een armatuur is dus onroerend goed dat met de grond wordt verkocht. Aangezien een basisovereenkomst van verkoop bedoeld is om 'onroerend goed' over te brengen, dient het ook om armaturen over te brengen. Maar wij mensen houden van uitzonderingen.

Een koper en verkoper kunnen daarom overeenkomen dat armaturen niet samen met de rest van een pand worden verkocht. Maar als de partijen het erover eens zijn dat een armatuur aan de verkoper overgaat, dan zij dat. Hun overeenkomst bepaalt. Zolang een artikel in de verkoopovereenkomst wordt behandeld, maakt het niet uit of het artikel anders als een armatuur of als een persoonlijk persoon wordt beschouwd.

TV-beugel beschouwen als armatuur

Dus hoe zit het met die TV beugel? Als de partijen er in de verkoopovereenkomst op ingaan, bepaalt de overeenkomst haar lot. Standaardovereenkomsten bevatten meestal clausules voor armaturen die betrekking hebben op de algemene items (verlichtingsarmaturen, sanitair, rookmelders, garagedeuropeners) en enkele meer ongebruikelijke, radiatorafdekkingen, elektrische afrasteringssystemen voor dieren. En hoewel dergelijke clausules zijn aangepast om met de tijd mee te gaan, vangen ze niet alles op (tv-muurbeugels).

Jaren geleden gingen de geschillen niet over tv-steunen, maar over tv-antennes die aan schoorstenen waren bevestigd en die leken op die oude dingen waar je natte was aan hing. Er waren net zoveel gevechten over die oude antennes als er nu zijn over tv-steunen. En ja, veel Realtors® groeven in hun zakken om die geschillen op te lossen, net zoals ze dat nu doen.

 

Het is moeilijk voor te stellen dat een tv-muurbeugel niet kan worden verwijderd, evenals de lagbouten waarmee deze is bevestigd. Onze mening is dat een tv-muurbeugel persoonlijk is, ervan uitgaande dat deze relatief gemakkelijk kan worden verwijderd en dat de cover-up gemakkelijk kan worden aangebracht.

Recent Nieuws